Drammen i dag

Drammensregionen er en av de raskest voksende regionene i Norge. Drammen kommune hadde totalt 64 597 innbyggere per 1. januar 2013, og er den niende største byen i landet. Byens befolkningsvekst har vært på over 2 % de siste årene, og 96 % av kommunens innbyggere bor i tettbygde strøk. Drammen er den norske byen som har nest størst innvandrerprosent. 21,5 % av befolkningen er enten innvandrere eller barn av innvandrere.

 

 

 

Drammen er et viktig knutepunkt både for vei og jernbane. Drammen stasjon er endestasjonen for både Drammensbanen og Flytoget, men stasjonen er også et viktig stoppested på mange andre jernbanestrekninger. Drammen havn er et annet viktig knutepunkt på Østlandet. Mer enn to millioner mennesker bor innen 10 mil fra havnen, som er bygget opp slik at det er raskt og effektivt å laste om fra bil, båt og tog. Havnen er en av Norges stamnetthavner.

 

Drammen har tradisjonelt vært en industriby. I dag har byen et variert næringsliv som ikke er dominert av enkeltnæringer eller enkeltbedrifter. Byen er ledende innen mange produksjoner. De største næringene er helsesektoren, sosialsektoren, handel og industri. Drammen sykehus er en av de store arbeidsplassene. Byen legger stor vekt på urbane kvaliteter, sammen med nærhet til naturen og satsing på kultur og utdanning.